Documentació

ESTUDIS

El BiTer ha realitzat l’any 2016, per encàrrec del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa, l’Estudi de millores a la xarxa d’itineraris per a la bicicleta de Terrassa. L’estudi consta de 5 parts que contenen les propostes que fem des de la perspectiva dels usuaris de la bicicleta, per millorar les connexions de la xarxa actual i altres infraestructures relacionades amb la bicicleta i la mobilitat a peu. Hi ha mesures de baix cost i d’altres que requereixen pressupostos importants. Es proposa també la priorització de les actuacions.

El que diu el Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa (PMU) 2016-2021 sobre la mobilitat amb bicicleta (extracte de les pàgines que fan referència a la bicicleta, veure documents complets AQUÍ):

Estudi de solucions de darrera milla aplicades al transport i distribució de paquets i mercaderia lleugera al centre de Terrassa“, Pol Requena Belmonte, Treball Final de Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials (UPC), 2021. [WEB]

Anàlisi de la mobilitat sostenible i propostes de la xarxa ciclada a Terrassa“, Jordi Yébenes Salmerón, Treball Final de Grau en Enginyeria d’Obres Públiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2021. [PDF]

Mobilitat en bicicleta a l’entorn urbà : una visió des de la Geografia”, Àngels Pérez Mateos, Treball Final de Grau en Geografia i Ordenació del Territori de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 2017. [PDF]

Terrassa sobre rodes“, Manóah Martín Gonzàlez, 2016. Treball de recerca d’un alumne de 2n de batxillerat de l’institut Mont Perdut de Terrassa. [PDF]

Projecte carril bici de Terrassa a Sabadell“, Enric Mompel Comerma, 2012. Projecte Final de Carrera d’Enginyeria d’Obra Civil. [PDF]. El projecte consisteix en dos parts bàsiques, l’estudi del territori per a la viabilitat de la creació d’un carril bici entre les dues ciutats i la segona part seria el dimensionament d’un carril bici entre Terrassa i Sabadell.

Altres fonts d’informació de l’Ajuntament de Terrassa:

  • La web de la bicicleta de l’Ajuntament de Terrassa. [WEB]
  • Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa (PMU) 2016-2021. [WEB]
  • Pla de Promoció de la Bicicleta 2022-2025. [WEB]
  • Guies i altres documents de l’Anella Verda de Terrassa. [WEB]

PREMSA

  • 12/08/2017. Diari de Terrassa. Reportatge “Vacances. Un estiu amb bicicleta”. [PDF]
  • 01/01/2017. Diari de Terrassa. “30 anys de la Pedalada de Festa Major”. [PDF]
  • 11/04/2015. Diari de Terrassa. Reportatge “Bicicletes. Transport Saludable”. [PDF]

ARXIU HISTÒRIC

  • Pla de bicicletes de Terrassa (1993). Elaborat per Francesc Suárez del Col·lectiu d’Usuaris de la Bici SENSE PRESSES. [PDF]