Documentació

Aquí trobaràs la documentació rellevant sobre la bicicleta a Terrassa:

El BiTer ha realitzat l’any 2016, per encàrrec del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa, l’Estudi de millores a la xarxa d’itineraris per a la bicicleta de Terrassa. L’estudi consta de 5 parts que contenen les propostes que fem des de la perspectiva dels usuaris de la bicicleta, per millorar les connexions de la xarxa actual i altres infraestructures relacionades amb la bicicleta i la mobilitat a peu. Hi ha mesures de baix cost i d’altres que requereixen pressupostos importants. Es proposa també la priorització de les actuacions.

El que diu el Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa (PMU) 2016-2021 sobre la mobilitat amb bicicleta (extracte de les pàgines que fan referència a la bicicleta, veure documents complets AQUÍ):

Terrassa sobre rodes“, Manóah Martín Gonzàlez, 2016. Treball de recerca d’un alumne de 2n de batxillerat de l’institut Mont Perdut de Terrassa. [PDF]

Projecte carril bici de Terrassa a Sabadell“, Enric Mompel Comerma, 2012. Projecte Final de Carrera d’Enginyeria d’Obra Civil. [PDF]. El projecte consisteix en dos parts bàsiques, l’estudi del territori per a la viabilitat de la creació d’un carril bici entre les dues ciutats i la segona part seria el dimensionament d’un carril bici entre Terrassa i Sabadell.

Altres fonts d’informació de l’Ajuntament de Terrassa:

  • La web de la bicicleta de l’Ajuntament de Terrassa. [WEB]
  • Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa (PMU) 2016-2021. [WEB]