Bicidijous

Tots els dijous de l’any a les 8 del vespre a la plaça de la Bicicleta.

No cal inscripció prèvia. Els recorreguts seran guiats per voluntaris del  BiTer i se circularà per carrers i carrils bici de la ciutat. El recorregut es concretarà el mateix dia i la seva durada serà de 1,5 hores aprox.

Per als que venen per primer cop, durant el recorregut es faran explicacions sobre els nous carrils bici, senyals i altres novetats sobre la mobilitat a la ciutat, així com consells de circulació.

ACTIVITAT OBERTA A TOTHOM.

Activitat gratuïta. Abans de cada sortida, les persones no sòcies del BiTer s’hauran d’inscriure i signar l’acceptació de les Bones Pràctiques.

Participació de menors d’edat: Fins als 13 anys hauran de venir sempre acompanyats d’una persona adulta. A partir dels 14 anys, els menors d’edat podran venir sols sempre i quan portin una autorització signada pel pare, mare o tutor legal. Els menors de 16 anys hauran de portar casc. Les sortides dels Bicidijous són recomanades per a majors de 8 anys.