Oferta del RACC

El BiTer i el RACC hem signat un acord de col·laboració, el 15 de maig de 2019, amb l’objectiu de promoure una bona convivència a l’espai urbà de Terrassa. Dins d’aquest  marc de col·laboració entre les parts, i amb la voluntat d’ampliar els avantatges que el BiTer oferim als nostres associats, hem acordat que el RACC aplicarà condicions especials als associats que desitgin afiliar-se al col·lectiu de socis del RACC, condicions especials que per la present anualitat de conveni es concreten en les següents:
– 20% de descompte en la contractació d’algunes de les assistències RACC.
– Fins a un 5% de descompte en la contractació de viatges.

Oferta del RACC per als socis i sòcies del BiTer
(veure document en PDF: Oferta_RACC_socis_BiTer).