El BiTer celebra l’aprovació de la nova ordenança de mobilitat de Terrassa que dona a la bicicleta el caràcter de vehicle prioritari

Terrassa, 29/05/2020

El BiTer felicita a totes les regidores i regidors de l’Ajuntament per aprovar per unanimitat la nova ordenança de mobilitat, capdavantera en molts aspectes, que estableix el marc legal i de convivència cap a un model de mobilitat i de ciutat molt més amable.

A més de establir el límit de 30 km/h com a velocitat màxima genèrica a tota ciutat, de regular la circulació dels patinets elèctrics i alliberar les voreres de les motos aparcades, aquesta nova ordenança estableix mesures com la de permetre i aconsellar que les bicicletes circulin per la part central del carril, l’obligació de les persones conductores de vehicles a motor a adequar la seva velocitat a la de les bicicletes, no avançar-les en el mateix carril de circulació i evitar qualsevol actitud d’assetjament

Aquesta ordenança contribueix a crear les condicions perquè tota la xarxa de carrers de Terrassa esdevingui una veritable xarxa pedalable, que faciliti la circulació en bicicleta.

El BiTer incrementarà els esforços per dur a terme, conjuntament amb la Policia Municipal i altres entitats, actuacions orientades a educar, informar i sensibilitzar a la població cap a una cultura de mobilitat sostenible, saludable i segura seguint les línies marcades pel Pla de Mobilitat Urbana 2016-2021 de la ciutat de Terrassa i els articles de la nova ordenança de mobilitat.

Terrassa és una ciutat compacta, on l’espai de la via pública destinat al trànsit de vehicles és escàs. Per això, en la majoria de carrers, és inviable crear infraestructures segregades per als diferents mitjans de transport, i l’única opció possible és compartir el mateix espai de la calçada. Des del punt de vista de la infraestructura ciclista, la xarxa d’itineraris exclusius per a bicicletes de Terrassa és de només d’uns 20 km de carrils bici i l’espai de cohabitació amb tota la resta de vehicles suma 430 km de xarxa viària local, 86% de la xarxa total. La calçada és, doncs, en la gran majoria dels casos, l’espai normal de circulació de les bicicletes.

Es destaca de la nova ordenança els articles següents que fan referència a la normalització de la circulació de bicicletes per la calçada i el respecte que han de mantenir les persones conductores de vehicles motoritzats:

ARTICLE 22. CIRCULACIÓ

  1. En els carrers amb un límit de velocitat de 30 km/h els vehicles motoritzats hauran d’adaptar la seva velocitat a la de les bicicletes, VMP i cicles, i no es permetran els avançaments a les bicicletes, cicles o VMP en el mateix carril de circulació, ni l’assetjament per part de les persones conductores de vehicles de motor cap a les persones conductores de bicicletes, cicles o vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.
  2. Les persones que condueixi vehicles motoritzats que vulguin avançar a una bicicleta, VMP o cicle han d’extremar les precaucions canviant de carril de circulació o deixant un distància lateral mínima d’1,5m que garanteixi la seguretat. Així mateix, quan estiguin circulant darrera d’una bicicleta, mantindran una distància de seguretat prudencial i proporcional a la velocitat.

ARTICLE 28. ZONA 30

Les bicicletes i vehicles de mobilitat personal gaudiran de prioritat sobre la resta de vehicles però no sobre vianants.

ARTICLE 37. CIRCULACIÓ DE LES BICICLETES I VMP A LA CALÇADA

  1. Circularan pel carril que més convingui en termes de destinació, preferentment pel més proper a la vorera.
  2. Podran ocupar la part central del carril, que serà l’aconsellable per circular.
  3. Es permetrà la circulació de dues bicicletes o VMP en paral·lel dins el mateix carril de circulació.
  4. En zones 30 les bicicletes i VMP tenen prioritat sobre la circulació de la resta de vehicles, però no sobre la circulació de vianants.

ARTICLE 45. OBLIGACIONS DE LES PERSONES CONDUCTORES DE VEHICLES DE MOTOR

Les persones conductores de vehicles amb motor que han de compartir la calçada amb altres persones més vulnerables com són persones conductores de bicicletes i de VMP han de complir amb l’establert a la legislació vigent en matèria de trànsit, circulació i seguretat viària.

Per tal d’augmentar la seva protecció i la de la resta de persones usuàries de la via pública, les persones conductores de vehicles amb motor hauran de seguir les següents normes:

  1. Quan estiguin circulant darrere d’una bicicleta o VMP, mantindran una distància de seguretat prudencial i proporcional a la velocitat, que no podrà ser inferior a 5 m.
  2. Quan pretenguin avançar, ho faran extremant les precaucions, canviant de carril de circulació, i sempre que quedi, com a mínim, un espai lateral d’1,5m entre la bicicleta o VMP i el vehicle.
  3. No podran fer maniobres que impliquin posar en perill la integritat de les persones conductores de bicicletes o VMP.
  4. No podran realitzar maniobres d’assetjament com no respectar les distàncies de seguretat, fer llums o ús del clàxon o altres, que constitueixin un intent de modificar la trajectòria o marxa dins del carril de circulació, o impliquin un risc per a la seguretat de la persona conductora. També seran considerades maniobres d’assetjament el comportament verbal que, per part de les persones conductores de vehicles motoritzats, tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’intimidar la persona ciclista o usuària de VMP per què modifiqui la trajectòria o marxa dins del carril de circulació.

TEXT COMPLET DE LA NOVA ORDENANÇA

Per Bici Terrassa Club

1 Comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats