Acord de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa per promoure l’adhesió de Terrassa al manifest a favor del Pla Estratègic Estatal de la Bicicleta (PEEB)

Amb el vot favorable de totes les regidores i regidors de l’Ajuntament de Terrassa, i una abstenció, la Junta de Portaveus va aprovar, el passat 23 de febrer de 2017, un acord per promoure l’adhesió de Terrassa al manifest a favor del Pla Estratègic Estatal de la Bicicleta (PEEB). El manifest es pot llegir i adherir-s’hi AQUÍ. L’entitat ConBici, que agrupa a 60 associacions, entre les quals el BiTer, ha elaborat un video on explica la importància del PEEB.

Des del BiTer, ens alegrem moltíssim de saber que comptem a Terrassa amb un ampli consens i suport dels partits al govern i a l’oposició per promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport prioritari a la ciutat.

VEURE ACORD EN PDF

Proposta d’Acord de Portaveus per promoure l’adhesió de Terrassa al manifest a favor del Pla Estratègic Estatal de la Bicicleta (PEEB)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En el marc del Congreso Nacional del Medio Ambiente CONAMA 2016, s’ha elaborat el manifest a favor del Pla Estratègic Estatal de la Bicicleta (PEEB). Aquest document defensa la bicicleta com un mitjà de transport prioritari, i demana transformar les ciutats en completament ciclables. Els punts recollits en aquest manifest són els següents:

  1. La bicicleta millora la salut de les persones: combat la contaminació (acústica i atmosfèrica) i millora la condició física de qui la utilitza.
  2. La bicicleta necessita una homogeneïtzació de la normativa urbana i interurbana referida a la seva utilització.
  3. La bicicleta combat el canvi climàtic: és una opció de transport sense emissions, indicada especialment en nuclis urbans.
  4. La bicicleta afavoreix el creixement econòmic: és motor d’ocupació, amb notable incidència local.
  5. La bicicleta i la intermodalitat proporcionen la transformació de les ciutats: ajuden a la millora de l’entorn urbà i afavoreixen el seu desenvolupament sostenible.
  6. La bicicleta posseeix un important potencial turístic, que comença ja a despuntar a tota Europa i al que Espanya s’hi ha de sumar.
  7. La bicicleta és un mitjà de transport òptim per desplaçar-se a la feina i a l’escola, millorant les relacions socials i la productivitat.
  8. La bicicleta necessita infraestructures coherents amb la realitat urbana, el re-equilibri d’espais públics i la demanda social.
  9. La bicicleta necessita la difusió dels seus avantatges i el compromís dels mitjans de comunicació.
  10. La bicicleta necessita un Pla Estratègic Estatal.

El manifest comprèn 10 mesures essencials de suport al foment i al desenvolupament de la bicicleta a Espanya i es pot consultar a la web de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta. D’aquesta forma i a través del manifest, s’ofereix un suport clar als treballs del Comitè Tècnic que està elaborant el Pla Estratègic Estatal de la Bicicleta, constituït pel Consell Superior de Tràfic; Direcció general de trànsit; Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia; Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient; Ministeri de Foment; Mesa Espanyola de la Bicicleta; Federació Espanyola de Municipis i Províncies; i Xarxa de Ciutats per la Bicicleta.

A Catalunya també es ve treballant des de fa molts anys en aquesta línia i cal posar en valor la tasca que ve realitzant la Mesa de la bicicleta que integren entre altres administracions la Generalitat de Catalunya, associacions, empreses, federacions, i associacions d’usuaris que treballen per a potenciar l’ús de la bicicleta.

A Terrassa, des de fa anys entenem que la bicicleta ha ressorgit als nostres carrers per aconseguir ciutats menys contaminades, més amables, més saludables, sostenibles i segures.

En aquest sentit, s’han desenvolupat polítiques encaminades a fomentar l’ús de la bicicleta a la nostra ciutat, especialment, per a fer trajectes interurbans. La construcció de carrils bici, la pacificació del trànsit en determinades vies, els esdeveniments ciutadans (com la Pedalada organitzada durant la Setmana de la Mobilitat), la recent inauguració de la Plaça de la Bicicleta o les diverses campanyes informatives relatives a la conducció i les mesures de seguretat en la conducció de bicicleta, en són alguns exemples. Unes actuacions que s’han pogut fer, en part, gràcies a la tasca de sensibilització del teixit associatiu de la ciutat i a entitats com Associació BiciTerrassa Club.

Recentment, l’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa l’anomenat Biciregistre, un sistema Informatiu nacional de registre de bicicletes, propietat de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta que compta amb la participació de la Direcció General de Trànsit i diversos ajuntaments. Aquest servei té un cost de 7 € per bicicleta i pretén organitzar i ordenar l’ús de la bici a la nostra ciutat.

A més, també apostem per la bicicleta com a mitjà de transport per a la realització de trajectes més llargs. En aquesta línia, fa temps que el Consistori reclama la construcció d’un carril bici que permeti connectar la ciutat de Terrassa amb l’Hospital de Terrassa.

Així mateix, creiem que el foment de la bicicleta també és un “motor d’ocupació” i propicia la transformació de les ciutats ajudant a millorar l’entorn urbà i afavorint el turisme. Per això, aquest mitjà de transport precisa una “homogeneïtzació de la normativa” per al seu ús, així com “infraestructures coherents amb la realitat urbana i el reequilibri d’espais públics”, una major difusió dels seus avantatges i un pla estratègic estatal per promoure el seu ús.

Per tot l’exposat, sol·licitem l’aprovació dels següents:

ACORDS

Primer. – Adherir-nos al manifest a favor del Pla Estratègic Estatal de la Bicicleta (PEEB), elaborat en el marc del Congreso Nacional del Medio Ambiente CONAMA 2016.

Segon.- Traslladar aquest acord al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, al Ministerio de Fomento, a la Red de Ciudades por la Bicicleta, CONAMA 2016, a la Dirección General de Tráfico, a l’Associació BiciTerrassa Club i a les entitats mediambientals de la ciutat.

Tercer.- Donar suport als treballs que ve desenvolupant la Mesa de la bicicleta de Catalunya.

Quart.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura dels documents que s’escaiguin.

Per Bici Terrassa Club

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Articles Relacionats